Anställda

Anna Torstemo

Född 1974

Familj Gift med Niclas, barnen Maja och Elsa

Anställd sedan 2008

Arbetsuppgifter Arbetar på gården i Hög tillsammans med Niclas.
Jobbar även med konvalescenter. Sköter även en del av det administrativa arbetet kring träningsrörelsen.